Akademik Kadro

Prof. Dr.
Doğan Kökdemir

Doğan Kökdemir

Bölüm Başkanı
Lisans:
ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, varoluşsal psikoloji, karar alma süreçleri, araştırma yöntemleri, ölüm, dehşet yönetimi, eleştirel düşünme


Tel:
0312 - 246 66 66 / 6631
e-posta: kokdemir@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.kokdemir.info
Research Gate: [RG]

Doç. Dr.
Okan Cem Çırakoğlu

Okan Cem Çırakoğlu

Dekan Yardımcısı
Lisans:
ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ Klinik Psikoloji
Doktora: ODTÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, sosyal algı, ergenlik dönemi, depresyon, sosyal sapaklık, madde bağımlılığı, eleştirel düşünme


Tel:
0312 - 246 66 66 / 1646
e-posta: okanc@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~okanc
Research Gate: [RG]

Dr. Öğr. Üyesi
Zuhal Yeniçeri Kökdemir

Zuhal Yeniçeri Kökdemir

Bölüm Başkan Yardımcısı
Lisans:
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Psikoloji
Doktora: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, terörizm, radikalleşme, dehşet yönetimi, ölüm, benlik, toplumsal cinsiyet, iyilik hali

Tel:
0312 - 246 66 66 / 2028
e-posta: zuyen@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~zuyen
Research Gate: [RG]

Dr. Öğr. Üyesi
Canay Doğulu

Aslıhan Örs Gevrekci

Staj Koordinatörü
Lisans:
ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Doktora: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Cinsiyet ve afet bağlamında sistemi meşrulaştırma ve dehşet yönetimi, namus, afetlere hazırlıklı olma, afetlerde toplumsal dayanıklılık


Tel:
0312 - 246 66 66 / 1645
e-posta: canaydogulu@baskent.edu.tr
internet sitesi: yapım aşamasında
Research Gate: [RG]

Dr. Öğr. Üyesi
Esra Güven

Nilay Pekel Uludağlı

Klinik Psikoloji YL Koordinatörü
Lisans:
Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji
Doktora: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, aile ve çocuk psikolojisi, çocuklarda davranış sorunları, zihinsel değerlendirme, rüyalar


Tel: 0312 - 246 66 66 / 1723
e-posta: esraguven@baskent.edu.tr
internet sitesi: yapım aşamasında
Research Gate: [RG]

Dr. Öğr. Üyesi
Elvin Doğutepe

Canay Doğulu

Bölüm Başkan Yardımcısı
Lisans:
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji
Doktora: Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji
Çalışma Alanları: Araştırma yöntemleri, nöropsikoloji, fizyolojik psikoloji, beyin görüntüleme teknikleri


Tel:
0312 - 246 66 66 / 1563
e-posta: elvindogutepe@gmail.com
internet sitesi: yapım aşamasında
Research Gate: [RG]

Öğr. Gör. Dr.
Leman Korkmaz

İbrahim Yiğit

Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörü
Lisans:
ODTÜ Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: ODTÜ Sosyal Psikoloji
Doktora: Jacobs University (BIGSSS) Social Psychology
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, grup kimliği ve gruplararası ilişkiler, ayrımcılık ve kalıp yargılar, benlik, örtük tutumlar ve örtük ölçüm yöntemleri

Tel:
0312 - 246 66 66 / 1723
e-posta: lemankorkmaz@yahoo.com
internet sitesi: http://www.baskent.edu.tr/~lkorkmaz/
Research Gate: [RG]

Arş. Gör.
Elif Öykü Us

Esra Güven

Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü
Lisans:
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, varoluşsal psikoloji, zihin felsefesi, dehşet yönetimi, ölüm, benlik, iyilik haliTel:
0312 - 246 66 66 / 1563
e-posta: eoykuus@gmail.com
internet sitesi: yapım aşamasında
Research Gate: [RG]

Arş. Gör.
Fatih Bayrak

İbrahim Yiğit

Lisans: Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji
Çalışma Alanları: Sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, grup süreçleri ve gruplararası ilişkiler, sosyal kimlik kuramı, ahlak, ideoloji
Tel:
0312 - 246 66 66 / 1645
e-posta: fatihbayrak@baskent.edu.tr
internet sitesi: http://www.bayrakf.com
Research Gate: [RG]

Arş. Gör.
Beliz Toroslu

Leman Korkmaz

Lisans: Bilkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans:Başkent Üniversitesi, Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Klinik psikoloji, erken dönem uyum bozucu şemalar, obsesif-kompulsif bozukluk, psikopatoloji, romantik ilişki ve partner odaklı obsesyonlar ve kompulsiyonlarTel:
0312 - 246 66 66 / 1645
e-posta: beliztoroslu@baskent.edu.tr
internet sitesi: yapım aşamasında
Research Gate: [RG]

Klinik Psikolog
Didem Sevük

Leman Korkmaz

SUYAM Müdür Yardımcısı
Lisans:
Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji
Çalışma Alanları: Stres ve kronik rahatsızlıklar, stres ve psikopatoloji, stres ve üreme, stres ve grup psikoterapileri, travma psikolojisiTel: 0312 - 246 66 66 / 2224
e-posta: didem.sevuk@hotmail.com
internet sitesi: yapım aşamasında
Research Gate: [RG]