Öğrenci ve Proje Asistanlıkları

Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümünün en temel misyonlarından birisi lisans öğrencilerinin eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme becerilerini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve Psikoloji Bölümünden mezun olacak öğrencilerin farklı bilgi ve becerilerle donanması sağlamaktır. Bu kapsamda, lisans öğrencilerine yönelik olarak ders ve proje asistanlıkları uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde, öğrenciler hem akademik / bilimsel dünyanın "mutfağını" görme şansı bulmakta hem de kendi ilgi ve becerileri doğrultusunda uzmanlaşma konusunda önemli adımlar atma şansını yakalamış olmaktadırlar.

Öğrenci Asistanlığı

Amaç: Başarılı öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırmaya katkı sağlamak ve sadece eğitilen değil eğitici pozisyonunda bulunmalarına önayak olmak, öğrenciler arasındaki işbirliğini ve yapıcı rekabeti ortaya çıkararak öğrenci merkezli eğitim modelini hayata geçirmek, öğrencilerin ilgilendikleri alt konulara yönelmelerine olanak sağlamak, bu sayede uzmanlaşmanın ilk adımlarını atmak ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Öğrenci asistanlığına başvurular gönüllü olarak yapılır ve herhangi bir dersin öğrenci asistanlığını yapabilmek için, öğrencinin;
i. En az ikinci sınıf öğrencisi olması,
ii. Söz konusu dersi daha önceki dönemlerde almış ve en az B+ notu ile tamamlamış olması,
iii. Genel not ortalamasının 3.00’ın altında olmaması,
iv. Dersin öğretim elemanının belirleyeceği diğer kurallara ve özelliklere uyması gerekmektedir.
[Öğrenci Asistanlığına İlişkin İlkeler için lütfen burayı seçiniz.]

Proje Asistanlığı

Amaç: Başarılı öğrencilerinin öğrenme motivasyonlarını artırmaya katkı sağlamak ve sadece eğitilen değil eğitici pozisyonunda bulunmalarına önayak olmak, öğrenciler arasındaki işbirliğini ve yapıcı rekabeti ortaya çıkararak öğrenci merkezli eğitim modelini hayata geçirmek, öğrencilerin ilgilendikleri alt konulara yönelmelerine olanak sağlamak, bu sayede uzmanlaşmanın ilk adımlarını atmak, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve araştırma yöntemleri ve istatistik ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Proje asistanlığına başvurular gönüllü olarak yapılır ve herhangi bir araştırmanın proje asistanlığını yapabilmek için, öğrencinin;
i. En az üçüncü sınıf öğrencisi olması,
ii. Genel not ortalamasının 3.00’ın altında olmaması,
iii. Proje yürütücüsünün ya da yürütücülerinin belirleyeceği diğer kurallara ve özelliklere uyması gerekmektedir.
[Proje Asistanlığına İlişkin İlkeler için lütfen burayı seçiniz.]