2017 - 2018 Güz Dönemi

2013 - 2014 Güz Dönemi

2017 - 201( Eğitim Yılı Güz Dönemi 25 Eylül 2017 Pazartesi günü başlıyor ve 29 Aralık 2017 Cuma günü sona eriyor.

Ayrıntılı akademik takvim için lütfen burayı seçiniz.

Dersler

PSK 101 Psikolojiye Giriş I (Prof. Dr. Doğan Kökdemir)
PSK 105 Eleştirel Düşünme (Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri Kökdemir)
PSK 107 Bilim Felsefesi (Yrd. Doç. Dr. Canay Doğulu)
PSK 111 Temel Matematik (Öğr. Gör. Dr. İbrahim İbrahimoğlu)
PSK 193Destekleyici Psikoloji Çalışmaları I (Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu)
TURK 101 Türk Dili I
ENG 143 Academic English I

PSK 211 İstatistik I: Betimleyici İstatistik (Yrd. Doç. Dr. Sinan Alper)
PSK 213 Niceliksel Araştırma Yöntemleri II (Yrd. Doç. Dr. Leman Korkmaz)
PSK 225 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme ve Bellek (Yrd. Doç. Dr. Canay Doğulu)
PSK 231 Sosyal Psikoloji I (Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri Kökdemir)
PSK 241 Gelişim Psikolojisi I (Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uludağlı)
PSK 293 Tamamlayıcı Psikoloji Çalışmaları I (Yrd. Doç. Dr. Dilay Eldoğan)
ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
SENG 243 Academic and Vocational English I

PSK 301 Psikoloji Tarihi I (Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu)
PSK 311 Deneysel Desen (Öğr. Gör. Dr. Leman Korkmaz)
PSK 315 Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme (Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uludağlı)
PSK 323 Bilişsel Süreçler I: Beyin ve Davranış (Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Örs Gevrekci)
PSK 351 Kişilik Kuramları (Prof. Dr. Doğan Kökdemir)
PSK 393 Yaratıcı Psikoloji Çalışmaları I (STAFF)
ENG 300 Developing English Language Skills

PSK 400 Kültürel Psikoloji (Yrd. Doç. Dr. Sinan Alper)
PSK 405 Adli Psikolojisi (Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uludağlı)
PSK 415 Bağımsız Çalışma (Staff)
PSK 420 Nöropsikoloji (Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Örs Gevrekci)
PSK 438 Grup Davranışı (Öğr. Gör. Leman Korkmaz)
PSK 450 Travma Psikolojisi (Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu)
PSK 477 Şema Terapiye Giriş (Yrd. Doç. Dr. Dilay Eldoğan)
PSK 481
Psikoterapi Yaklaşımları (Yrd. Doç. Dr. Dilay Eldoğan)
PSK 493
Bütünleyici Psikoloji Çalışmaları I (Öğr. Gör. İlknur Dilekler)
ENG 460 Presentation Skills

İngilizce Dersler

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programında açılan derslerin tamamında İngilizce ders kaynakları takip edilmektedir ve anlatım dili Türkçe olan derslerde de toplam öğrenci performans değerlendirme yöntemlerinin en az %70'i İngilizcedir. Buna ek olarak herbir ders için değerlendirme amacıyla yapılan çoktan seçmeli (test) sınavların oranı %25'i geçemez.

2017 - 2018 akademik yılında bölümümüz lisans programında, lisans programının en az %30 İngilizce olmasına bağlı olarak aşağıdaki derslerin anlatım dilinin de İngilizce olmasına karar verilmiştir:

ENG143 Academic English I
ENG144 Academic English II
PSK112 Nicel Araştırma Yöntemleri I
PSK193 Destekleyici Psikoloji Çalışmaları I
PSK194 Destekleyici Psikoloji Çalışmaları II
PSK211 İstatistik I: Betimleyici İstatistik
PSK212 İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik
PSK213 Niceliksel Araştırma Yöntemleri II
PSK293 Tamamlayıcı Psikoloji Çalışmaları I
PSK294 Tamamlayıcı Psikoloji Çalışmaları II
SENG243 Academic and Vocational English I
SENG244 Academic and Vocational English II
ENG300 Developing English Language Skills
ENG350 Translation
PSK393 Yaratıcı Psikoloji Çalışmaları I
PSK394 Yaratıcı Psikoloji Çalışmaları II
    picture