Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Sempozyumu I

Sahte Bilim (29 Şubat 2020)

Bir zamanlar, henüz Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü kurulmadan önce, üniversite yerleşkesinde bulunan ve kısa adı ELYADAL olan bir laboratuvar (Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı) öğretim elemanları ve farklı disiplinlerde eğitim gören gönüllü öğrenciler tarafından 2000 yılında kuruldu. Eleştirel - Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kuruluşunda önemli bir rol aldı. Temmuz 2008'den itibaren ise kurulmasında rol aldığı Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Bilimsel arayışlar yerine doğaüstü ve mistik "şeylerle" uğraşmak çok yeni değil. İnsanlık tarihi boyunca, çeşitli konularda, çeşitli kişiler şu veya bu şekilde insanlara birtakım bilgiler vermeye çalıştılar. Astroloji, parapsikoloji, fallar, UFO'lar, şifre çözücüler ve daha pek çokları hemen hergün karşımızdalar. ELYADAL'ın kuruluş amaçlarından bir tanesi sahte bilimlerle mücadele etmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve bu konuda çalışanlarla işbirliği yapmaktır. Bilim Dedektifi bölümünde gazete ve televizyonlarda karşımıza çıkan sahte bilim önermelerini incelemeye çalışacağız. Bu çalışmada amacımız sadece söz konusu sahte bilimsel iddiaların yanlışlıklarını göstermek değil aynı zamanda eleştirel düşünme, yöntembilim, olasılık ve istatistik gibi konularda da temel bilgileri paylaşmaktır.

29 Şubat 2020'de Başkent Üniversitesinde düzenlenecek olan Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Sempozyumu I: Sahte Bilim, bu konuda arkası gelecek olan disiplinlerarası etkinliklerin ilki olacak. 29 Şubat'ta görüşmek üzere.

Tarih: 29 Şubat 2020 | Cumartesi
Yer: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 20.km, 06810 Ankara
İletişim: info@elyadal.org Tel: (0312) 246 66 66 / 6807

Sempozyum düzenleme kurulu adına,
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Elvin Doğutepe
Arş. Gör. Fatih Bayrak

Program
Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

29 Şubat 2020

09.00 - 09.15 Kayıtlar
09.15 - 09.30 Açılış
09.30 - 10.15 ELYADAL: Eleştirel ve Yaratıcı Düşünmenin Tarihi (Prof. Dr. Doğan Kökdemir)
10.15 - 10.30 Kahve Arası
10.30 - 11.30 Aşı Karşıtlığı (Prof. Dr. Alpay Azap)
11.30 - 12.30 Sahte Psikoloji, Sahte Psikologlar (Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu)
12.30 - 13.30 Yemek Arası
13.30 - 14.30 Enerji Şarlatanlıkları (Dr. Kaan Öztürk)
14.30 - 14.45 Kahve Arası
14.45 - 15.45 Düz Dünyacılık (Dr. Tevfik Uyar)
15.45 - 16.45 Evrim Karşıtlığı (Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy)
16.45 - 17.00 Kapanış

Servis Güzergahları ve Saatleri (Tatil Dönemi): http://ulasim.baskent.edu.tr

Katılımcılar

Standart katılım için kayıtlar kapanmıştır. Ancak katılım belgesi almadan, sempozyuma gelip dinlemek isterseniz kayıt yaptırmadan da katılabilirsiniz.


EYDS I 

 picture