Psikoloji (Klinik Psikoloji)
Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

Klinik Psikoloji Modülü

Başkent Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Klinik Psikoloji Modülü’nün temel hedefi, Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmış nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Bu program kapsamında öğrenciler klinik psikolojiye ilişkin kuramsal derslerin yanı sıra, psikoterapi bilgi ve becerilerini gerçekleştirebilecekleri uygulamalı dersler ve süpervizyon dersleri alırlar. Kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra öğrencilerden bir klinik ortamda alan çalışması yapmaları ve özgün bir araştırmaya dayalı bitime tezlerini başarı ile tamamlamaları beklenmektedir.

Programa Başvuru Başlangıç Tarihi: 02 Temmuz 2018
Programa Başvuru için Son Tarih: 27 Ağustos 2018

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 04 Eylül 2018, 14:00
Yazılı Bilim Sınavı: 10 Eylül 2018, 10:00
Mülakat:
11 Eylül 2018, 13:00 - 17:00

Sonuçların Açıklanması: 14 Eylül 2018

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji Modülü) Başvuru Koşulları:

1. Başkent Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Klinik Psikoloji Modülü'ne başvuru yapacak öğrencilerin, üniversitelerin ilgili fakültelerinin “psikoloji” bölümleri tarafından verilen lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Programın Klinik Psikoloji Modülü’ne yalnızca psikoloji bölümü mezunları başvurabilmektedir (Başkent Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamındaki diğer modüllere öğrenci kabulünde farklı koşullar aranabilir).
2. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) / 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı'na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

YDS = 70
KPDS = 70
YÖKDİL = 70
ÜDS = 70
TOEFL IBT = 70
CAE = B
CPE = C
Pearson PTE = 71

4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.
5. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvuru Formu (Başvuru Formu sbe@baskent.edu.tr adresinden doldurulacaktır.)
2. ALES Belgesi’nin internet çıktısı, GRE Belgesi’nin aslı ve fotokopisi
3. Lisans diploması aslı ve fotokopisi
4. Lisans not çizelgesinin (Transkript) aslı
5. Yabancı dil belgesi aslı ve fotokopisi
6. Bir adet referans mektubu (Aday çalıştığı yerden ya da mezun olduğu okuldan alacağı referans mektubunu kapalı zarf içinde teslim eder.)
7. Özgeçmiş (Kimlik ve öğrenim bilgileri, iş deneyimleri, daha önce yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödül ve burslar; lisansüstü programa katılma nedenleri ve hedefler özgeçmiş içinde yer almalıdır.)
8. İki adet fotoğraf
9. Askerlik Durum Belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2017 - 2018 Akademik Yılı için 650 TL olarak belirlenmiştir.

Araştırma Yöntemleri ve İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)

Mezuniyet Koşulları:

Başkent Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Klinik Psikoloji Modülü’nden mezun olabilmek için öğrencilerin 45 AKTS kuramsal, 9 AKTS seminer, 15 AKTS Klinik Uygulama, 6 AKTS Psikoterapi Süpervizyonu dersi ile özgün bir araştırmaya dayalı yüksek lisans tezini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. EuroPSY Diploması almak üzere EFPA (European Federation of Psychology Associations)’a başvurmak isteyen öğrenciler ayrıca Psikoterapi Süpervizyonu I (30 AKTS) ve Psikoterapi Süpervizyonu II (30 AKTS) derslerini almalıdırlar.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan
dilayeldogan@hotmail.com | 0312 246 6666 / 1563

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Dilay Eldoğan
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Pekel Uludağlı
Dr. Öğr. Üyesi. Aslıhan Örs Gevrekci

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Alper
Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu
Öğr. Gör. Dr. Leman Korkmaz
Uzm. Klinik Psk. Didem Sevük
Arş. Gör. Elif Öykü Us

Öğrenciler

İpek Armutlu
Ayperi Haspolat Özcan
Arda Yamaç Karaboncuk
Ayşe Koçhan
Melis Narlı
Esma Afra Orhan
Rana Unutmaz
Ezgi Tunçel
Efsane Akıncı
Ayşenur Yılmaz
Esra Bakçepınar
Elif Ecem Helvalı
Esin Kırcalı
Cansu Kartal
Eda Cengiz
Ezgi Erkan
İrem Köroğlu
Ezgi Çiftçi
Saime Begüm Dinç
Ayça Guzey
Hande Kahya
Büşra Karagöz
Gizem Kavalcı
Didem Kaya
Beliz Toroslu
Çağıl Ünal

Mezunlarımız

Ezgi Fırat (2017)