Psikoloji (Deneysel Sosyal Psikoloji)
Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

Deneysel Sosyal Psikoloji Modülü

Başkent Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Deneysel Sosyal Psikoloji Modülü’nün temel hedefi, Sosyal Psikoloji alanında uzmanlaşmış nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Bu program kapsamında öğrenciler, sosyal psikoloji alanının temel uzmanlık derslerinin yanı sıra bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, nöropsikoloji gibi alanlardaki ilgili dersleri de alma şansına sahip olurlar. Klasik bir sosyal psikoloji yüksek lisans programından farklı olarak Deneysel Sosyal Psikoloji (Experimental Social Psychology) modülü, deneysel yöntem paradigmalarına daha çok önem vermektedir. Bu modülde olan öğrenciler, aldıkları derslerde deneysel metodoloji ve istatistik konusunda bilgi edinirler ve özellikle bilişsel psikoloji çalışmalarının sosyal psikoloji alanına uyarlanması konusunda bir bakış açısı geliştirmelerine olanak verilir. Programı bitirmek için gerekli olan Yüksek Lisans Tezleri de bu yaklaşım çerçevesinde şekillenir; yüksek lisans öğrencilerinin yürütecekleri tezler deneysel paradigmaya dayanmak zorunluluğundadır.

Programa Başvuru Başlangıç Tarihi: 02 Temmuz 2018
Programa Başvuru için Son Tarih: 27 Ağustos 2018

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 04 Eylül 2018, 14:00
Yazılı Bilim Sınavı: 10 Eylül 2018, 10:00
Mülakat:
11 Eylül 2018, 09:00 - 13:00

Sonuçların Açıklanması: 14 Eylül 2018

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (Deneysel Sosyal Psikoloji Modülü) Başvuru Koşulları:

1. Başkent Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Deneysel Sosyal Psikoloji Modülü'ne başvuru yapacak öğrencilerin, üniversitelerin ilgili fakültelerinin “psikoloji” bölümleri tarafından verilen lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Farklı bölümlerden başvuran öğrenciler gerekli görüldüğü durumlarda 1 yıl bilimsel hazırlık okumak durumundadırlar.
2. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) / 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı'na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

YDS = 70
KPDS = 70
YÖKDİL = 70
ÜDS = 70
TOEFL IBT = 70
CAE = B
CPE = C
Pearson PTE = 71

4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.
5. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvuru Formu (Başvuru Formu sbe@baskent.edu.tr adresinden doldurulacaktır.)
2. ALES Belgesi’nin internet çıktısı, GRE Belgesi’nin aslı ve fotokopisi
3. Lisans diploması aslı ve fotokopisi
4. Lisans not çizelgesinin (Transkript) aslı
5. Yabancı dil belgesi aslı ve fotokopisi
6. Bir adet referans mektubu (Aday çalıştığı yerden ya da mezun olduğu okuldan alacağı referans mektubunu kapalı zarf içinde teslim eder.)
7. Özgeçmiş (Kimlik ve öğrenim bilgileri, iş deneyimleri, daha önce yapılan yayın, araştırma vb. ile alınan ödül ve burslar; lisansüstü programa katılma nedenleri ve hedefler özgeçmiş içinde yer almalıdır.)
8. İki adet fotoğraf
9. Askerlik Durum Belgesi’nin aslı veya onaylı fotokopisi

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2017 - 2018 Akademik Yılı için 650 TL olarak belirlenmiştir.

Araştırma Yöntemleri ve İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)

Mezuniyet Koşulları:

Başkent Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Deneysel Sosyal Psikoloji Modülü’nden mezun olabilmek için öğrencilerin 12 AKTS zorunlu ders, 54 AKTS seçmeli ders, ve bunlara ek olarak 9 AKTS’lik “seminer” ve 45 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır. Öğrencilerin alacakları seçmeli dersler, danışmalarının onayıyla Deneysel Sosyal Psikoloji (Grup I) ve Bilişsel Psikoloji (Grup II) modüllerindeki listelerden seçilir.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
zuyen@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 2028

Akademik Kadro

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Alper
Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu
Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Örs Gevrekci
Öğr. Gör. Dr. Leman Korkmaz
Arş. Gör. Elif öykü Us

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nilay Pekel Uludağlı
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Dilay Eldoğan

Öğrenciler

E. Sercan Akhanlı
Utku Başerdem
Dicle Rojda Tasman
Murat Tümer
Elif Öykü Us
Gurur Yıldız
Fatih Bayrak
Aslı Saçaklı
Zeynep Kara

Dersler

1. Dönem
PSK 510 Araştırma Yöntemleri ve İleri İstatistik Uygulamaları
PSK 520 Sinirbilim
PSK 000 Seçmeli Ders I
PSK 000 Seçmeli Ders II

2. Dönem
PSK 000 Seçmeli Ders III
PSK 000 Seçmeli Ders IV
PSK 000 Seçmeli Ders V
PSK 000 Seçmeli Ders V

3. Dönem
PSK 590 Seminer
PSK 598 Yüksek Lisans Tezi I
PSK 000 Seçmeli Ders VII
PSK 000 Seçmeli Ders VIII
PSK 000 Seçmeli Ders IX

4. Dönem
PSK 599 Yüksek Lisans Tezi II


Seçmeli Dersler

Grup I
PSK 507 Deneysel Varoluşsal Psikoloji
PSK 530 Siyaset Psikolojisi
PSK 531 Sosyal Etki ve Tutum Değişikliği
PSK 532 Evrimsel Sosyal Psikoloji
PSK 533 Benlik Psikolojisi
PSK 534 Sosyal Algı ve Biliş
PSK 535 Pozitif Psikoloji
PSK 536 Çevresel Psikoloji
PSK 537 Yakın İlişkiler
PSK 538 Grup Dinamikleri
PSK 539 Toplumsal Cinsiyet
PSK 580 Bağımsız Deneysel Çalışma

Grup II
PSK 500 Zihin Felsefesi
PSK 511 Programlamaya Giriş
PSK 513 Deneysel Desen
PSK 521 Algı, Bellek ve Öğrenme
PSK 522 fMRI'a Giriş
PSK 523 Psikofizik
PSK 524 Bilişsel Modelleme
PSK 525 Algı/Hareket
PSK 526 Beyin - Beden - Çevre Sistemleri
PSK 527 Yapay Sinir Ağlarına Giriş
PSK 532 Karar Alma ve Problem Çözme