Sosyal Psikoloji
Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

Sosyal Psikoloji YL Programı

Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kendi amaçlarına uygun olarak öğrencilerin geniş bir yelpazede dersler alabilmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Programda açılması düşünülen tüm dersler kuramsal ağırlıklı ama aynı zamanda uygulamalı içeriğe de sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu program kapsamında öğrenciler, sosyal psikoloji alanının temel uzmanlık derslerinin yanı sıra bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji,nöropsikoloji gibi alanlardaki ilgili dersleri de alma şansına sahip olurlar. Klasik bir sosyal psikoloji yüksek lisans programından farklı olarak önerilen Sosyal Psikoloji programında, deneysel yöntem paradigmalarına daha çok önem vermektedir. Programa kayıtlı öğrenciler, aldıkları derslerde deneysel metodoloji ve istatistik konusunda bilgi edinirler. Ayrıca öğrencilere özellikle bilişsel psikoloji çalışmalarının sosyal psikoloji alanına uyarlanması konusunda bir bakış açısı geliştirmelerine olanak verilir. Programı bitirmek için gerekli olan Yüksek Lisans Tezleri de bu yaklaşım çerçevesinde şekillenir; yüksek lisans öğrencilerinin yürütecekleri tezler deneysel paradigmaya dayanmak zorunluluğundadır.

ÖNEMLİ NOT: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak "Sosyal Psikoloji" yazmaktadır.

Programa Başvuru Başlangıç Tarihi: 02 Temmuz 2018
Programa Başvuru için Son Tarih: 27 Ağustos 2018
Kontenjan: 12

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 04 Eylül 2018, 14:00
Yazılı Bilim Sınavı: 10 Eylül 2018, 10.00
(Yazılı bilim sınavı genel psikoloji bilgilerini içeren çoktan seçmeli bir sınavdır.)
Sınav Yeri:
Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Mülakat:
11 Eylül 2018, 09.00 - 17.00

Sonuçların Açıklanması: 14 Eylül 2018

Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları:

1. Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Program'naı başvuru yapacak öğrencilerin, üniversitelerin ilgili fakültelerinin “psikoloji” bölümleri tarafından verilen lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Farklı bölümlerden başvuran öğrenciler gerekli görüldüğü durumlarda 1 yıl bilimsel hazırlık okumak durumundadırlar.

2.
Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) / 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.

3.
Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı'na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

ÜDS - KPDS: 70
YDS - eYDS: 70
YÖKDİL: 70
TOEFL - IBT: 84
CAE: B
CPE: C
Pearson PTE: 71

4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.

5.
Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: http://sbe.baskent.edu.tr/kw/duyuru_ayrinti.php?id=37639

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2018 - 2019 Akademik Yılı için 650 TL olarak belirlenmiştir.

Önemli Not: Türk Psikologlar Derneği ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programlarımızda TPD üyesi öğrencilerimize %30 indirim uygulanacaktır.

İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)

Mezuniyet Koşulları:

Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 126 AKTS’lik dersleri (23 AKTS zorunlu ders, 48 AKTS seçmeli ders ve bunlara ek olarak 10 AKTS’lik “seminer” ve 45 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır.

Bir Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisinin tez savunması yapabilmesi için _tez danışmanı dışında_ bir öğretim elemanı ile birlikte ya da onun gözetiminde yaptığı bilimsel en az 1 çalışmayı SCI, SSCI, AHCI ya da PsycINFO tarafından taranan ve tez danışmanın onayladığı bir dergiye değerlendirilmesi için göndermiş olması ya da ulusal / uluslararası onaylanmış bir kongrede sözel olarak sunmuş olması gerekmektedir.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu
canaydogulu@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 1645

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
zuyen@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 2028

Akademik Kadro

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Doç. Dr. Andaç Demirtaş Madran
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Canay Doğulu
Öğr. Gör. Dr. Leman Korkmaz
Arş. Gör. Elif öykü Us
Arş. Gör. Fatih Bayrak

Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Elvin Doğutepe
Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
Arş. Gör. Beliz Toroslu

Öğrenciler

E. Sercan Akhanlı
Utku Başerdem
Dicle Rojda Tasman
Murat Tümer
Elif Öykü Us
Gurur Yıldız
Fatih Bayrak
Aslı Saçaklı
Zeynep Kara
Eylül Sarığuz
Bahar Büşra Balcı
Adelina Sanem Akçay