Sosyal Psikoloji
Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgi

*** İlk değerlendirme ve bilim sınavı sonuçlarına göre sıralandırılmış tam liste için lütfen burayı seçiniz. ***

Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kendi amaçlarına uygun olarak öğrencilerin geniş bir yelpazede dersler alabilmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Programda açılması düşünülen tüm dersler kuramsal ağırlıklı ama aynı zamanda uygulamalı içeriğe de sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu program kapsamında öğrenciler, sosyal psikoloji alanının temel uzmanlık derslerinin yanı sıra bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji,nöropsikoloji gibi alanlardaki ilgili dersleri de alma şansına sahip olurlar. Klasik bir sosyal psikoloji yüksek lisans programından farklı olarak önerilen Sosyal Psikoloji programında, deneysel yöntem paradigmalarına daha çok önem vermektedir. Programa kayıtlı öğrenciler, aldıkları derslerde deneysel metodoloji ve istatistik konusunda bilgi edinirler. Ayrıca öğrencilere özellikle bilişsel psikoloji çalışmalarının sosyal psikoloji alanına uyarlanması konusunda bir bakış açısı geliştirmelerine olanak verilir. Programı bitirmek için gerekli olan Yüksek Lisans Tezleri de bu yaklaşım çerçevesinde şekillenir; yüksek lisans öğrencilerinin yürütecekleri tezler deneysel paradigmaya dayanmak zorunluluğundadır.

ÖNEMLİ NOT: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında alan adı olarak "Sosyal Psikoloji" yazmaktadır.

Programa Başvuru Başlangıç Tarihi: 01 Temmuz 2020
Programa Başvuru için Son Tarih: 18 Eylül 2020
Kontenjan: 12

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı: 21 Eylül 2020, 14.00
Yazılı Bilim Sınavı: 23 Eylül 2020, 09.30 (ONLINE)
(Yazılı bilim sınavı bütün alt alanlardan genel psikoloji bilgilerini içeren çoktan seçmeli bir sınavdır.)
Sınav Yeri:
Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Mülakat:
23 Eylül 2020, 13.00 - 17.00 (ONLINE)

Sonuçların Açıklanması: 25 Eylül 2020, 17.00

Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları:

1. Başkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Program'na farklı bölümlerden başvuran öğrenciler gerekli görüldüğü durumlarda 1 yıl bilimsel hazırlık okumak durumundadırlar.
2. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) / 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıdaki tabloda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı'na da girebilirler.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:

ÜDS - KPDS: 70
YDS - eYDS: 70
YÖKDİL: 70
TOEFL - IBT: 84
CAE: B
CPE: C
Pearson PTE: 71

4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.
5. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.
6. Programa özel öğrenci kabul edilmemektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: https://bit.ly/2Xr2i1D

Program Ücreti:

Programa kayıt olan öğrencilerin eğitim ücreti, her dönem aldıkları derslerin toplam kredisi göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Kredi başına eğitim ücreti 2019 - 2020 Akademik Yılı için 780 TL olarak belirlenmiştir. Ücret bilgileri için: https://bit.ly/2Nxhl5l

Önemli Not: Türk Psikologlar Derneği ve Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programlarımızda TPD üyesi öğrencilerimize %30 indirim uygulanacaktır.

İleri İstatistik Uygulamaları (4 Kredi)
Yüksek Lisans Tezi (Dönemlik 5 Kredi)
Diğer Dersler (3 Kredi)

Mezuniyet Koşulları:

Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 126 AKTS’lik dersleri (23 AKTS zorunlu ders, 48 AKTS seçmeli ders ve bunlara ek olarak 10 AKTS’lik “seminer” ve 45 AKTS’lik tez dersleri) başarı ile tamamlanmalıdır.

Bir Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisinin tez savunması yapabilmesi için _tez danışmanı dışında_ bir öğretim elemanı ile birlikte ya da onun gözetiminde yaptığı bilimsel en az 1 çalışmayı SCI, SSCI, AHCI ya da PsycINFO tarafından taranan ve tez danışmanın onayladığı bir dergiye değerlendirilmesi için göndermiş olması ya da ulusal / uluslararası onaylanmış bir kongrede sözel olarak sunmuş olması gerekmektedir.

Programla İlgili Bilgi İçin:

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
zuyen@baskent.edu.tr | 0312 246 6666 / 2028

Akademik Kadro

Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Prof. Dr. Andaç Demirtaş Madran
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tekeş
Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan
Arş. Gör. Elif öykü Us
Arş. Gör. Fatih Bayrak

Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Elvin Doğutepe
Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
Arş. Gör. Beliz Toroslu

Öğrenciler

Dicle Rojda Tasman
Murat Tümer
Elif Öykü Us
Gurur Yıldız
Aslı Saçaklı
Zeynep Kara
Eylül Sarığuz
Bahar Büşra Balcı
Adelina Sanem Akçay
Caner Ağlamış
İlgi Yelken
Sena Tekçe
Esin Koç
Ayşe Nurgül Çağlarbaş

Mezunlar

Fatih Bayrak [TEZ ÖZETİ]
Elif Öykü Us [TEZ ÖZETİ]
E. Sercan Akhanlı [TEZ ÖZETİ]
Utku Başerdem [TEZ ÖZETİ]

Dersler

1. Dönem
PSK 515 Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği
PSK 503 Sinirbilim
PSK 000 Seçmeli Ders I
PSK 000 Seçmeli Ders II
PSK 000 Seçmeli Ders III

2. Dönem
PSK 516 İleri İstatistik Uygulamaları
PSK 000 Seçmeli Ders IV
PSK 000 Seçmeli Ders V
PSK 000 Seçmeli Ders VI
PSK 000 Seçmeli Ders VII

3. Dönem
PSK 591 Seminer
PSK 581 Tez I
PSK 000 Seçmeli Ders VIII

4. Dönem
PSK 582 Tez II (ÖK: PSK 581)