Psikoloji Bölümü Bilgi Paketi

Psikoloji Bölümü Bilgi Paketi
Click here for English version of this page. | Bu sayfanın İngilizce sürümü için lütfen burayı seçiniz.

Psikoloji Bölümü, 2008 yılında kurulmuştur. 4 yıllık bir lisans programı içerir. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ve 1 uzman bulunmaktadır [link]. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı, temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etiğe bağlı kalarak uygulamaya dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır. Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'ne ait Bilgi Paketine (TYÇÇ) ulaşmak için lütfen burayı seçiniz.

Psikoloji Bölümü lisans programı çerçevesinde 4 yıllık eğitim boyunca öğrencilerin alabileceği derslerin isimleri ve AKTS kredileri aşağıda sunulmuştur. Derslerin yanındaki sayılar AKTS kredilerini göstermektedir ve PSK kodlu her dersle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için dersi seçmeniz yeterli olacaktır. Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Öğrencinin başarması gereken toplam 10 seçmeli dersin en az üç farklı psikoloji alt alanından seçilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak, öğrenci Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden bir şeçmeli dersi başarmış olmalıdır. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ders-program çıktılarına ilişkin matrisi de buradan kontrol edebilirsiniz.

Önemli Not: Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü iki dilde eğitim verir ve lisans programı en az %30 İngilizcedir. Bu tanımlamanın bölümümüzdeki uygulaması şu şekildedir: (1) 4 yıl boyunca bütün ders kitapları, makaleler ve diğer kaynaklar İngilizce kullanılır, (2) öğrenciler 8 dönem takviye İngilizce dersleri alırlar, (3) toplam derslerin en az 20'sinde dersin anlatım dili İngilizce'dir, İngilizce ders anlatım sıklığı sınıflar yükseldikçe artar ve (4) Erasmus değişim programı ile gelen öğrencilerin aldıkları derslerin anlatım dili İngilizcedir.

 

1.Yıl Güz Dönemi
Temel Bilim Eğitimi A

Birinci eğitim yılının amacı, öğrenciye genel bilim formasyonu kazandırmaktır. Ayrıca, psikoloji alan derslerine hazırlık amacıyla giriş düzeyi psikoloji ve yöntem dersleri verilecektir.

ENG143 Academic English I (5)
TURK101 Türk Dili I (2)
PSK101 Psikolojiye Giriş I (5)
PSK105 Eleştirel Düşünme (5)
PSK107 Bilim Felsefesi (5)
PSK111 Temel Matematik (5)
PSK193 Destekleyici Psikoloji Çalışmaları I (3)

2.Yıl Güz Dönemi
Temel Alan Eğitimi IA

İkinci eğitim yılının amacı, öğrenciye genel psikoloji formasyonu kazandırmaktır. Bu doğrultuda, psikolojinin temel alt alanlarına giriş yapılacak ve yöntem bilgisi verilmeye devam edilecektir

SENG243 Academic and Vocational English I (5)
ATA201 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2)
PSK211 İstatistik I: Betimleyici İstatistik (4)
PSK213 Niceliksel Araştırma Yöntemleri II (4)
PSK225 Deneysel Psikoloji I: Öğrenme ve Bellek (4)
PSK231 Sosyal Psikoloji I (4)
PSK241 Gelişim Psikolojisi I (4)
PSK293 Tamamlayıcı Psikoloji Çalışmaları I (3)

1. Yıl Bahar Dönemi
Temel Bilim Eğitimi B

Birinci eğitim yılının amacı, öğrenciye genel bilim formasyonu kazandırmaktır. Ayrıca, psikoloji alan derslerine hazırlık amacıyla giriş düzeyi psikoloji ve yöntem dersleri verilecektir.

ENG144 Academic English II (5)
TURK102 Türk Dili II (2)
PSK102 Psikolojiye Giriş II (5)
PSK104 Sosyal Antropoloji (5)
PSK106 Genel Biyoloji (5)
PSK112 Niceliksel Araştırma Yöntemleri I (5)
PSK194 Destekleyici Psikoloji Çalışmaları II (3)

2. Yıl Bahar Dönemi
Temel Alan Eğitimi IB

İkinci eğitim yılının amacı, öğrenciye genel psikoloji formasyonu kazandırmaktır. Bu doğrultuda, psikolojinin temel alt alanlarına giriş yapılacak ve yöntem bilgisi verilmeye devam edilecektir

SENG244 Academic and Vocational English II (5)
ATA202 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II (2)
PSK212 İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik (4)
PSK226 Deneysel Psikoloji II: Duyum ve Algı (4)
PSK224 Davranışın Fizyolojik Temelleri (4)
PSK232 Sosyal Psikoloji II (4)
PSK242 Gelişim Psikolojisi II (4)
PSK294 Tamamlayıcı Psikoloji Çalışmaları II (3)

3. Yıl Güz Dönemi
Temel Alan Eğitimi IIA

Üçüncü eğitim yılının amacı, öğrenciye genel psikoloji formasyonu kazandırmaya devam etmektir. Bu doğrultuda, psikolojinin temel alt alanları ile ilişkili derslerin verilmesine devam edilecektir.

ENG300 Developing English Language Skills (5)
PSK301 Psikoloji Tarihi I (4)
PSK311 Deneysel Desen (5)
PSK315 Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme (4)
PSK323 Bilişsel Süreçler I: Beyin ve Davranış (4)
PSK351 Kişilik Kuramları (5)
PSK393 Yaratıcı Psikoloji Çalışmaları I (3)


4. Yıl Güz Dönemi
Uzmanlaşma A

Dördüncü eğitim yılının amacı, genel bilim ve psikoloji formasyonunu kazanmış olan öğrencinin, psikolojinin en az 3 alt alanından dersler seçerek uzmanlaşmasını sağlamaktır.

ENG460 Presentation Skills
PSK493 Bütünleyici Psikoloji Çalışmaları I (3)

PSK481 Psikoterapi Yaklaşımları (4)
PSKXXX Seçimlik Ders I (4)
PSKXXX Seçimlik Ders II (4)
PSKXXX Seçimlik Ders III (4)
PSKXXX Seçimlik Ders IV (4)
PSKXXX Seçimlik Ders V (4)

3. Yıl Bahar Dönemi
Temel Alan Eğitimi IIB

Üçüncü eğitim yılının amacı, öğrenciye genel psikoloji formasyonu kazandırmaya devam etmektir. Bu doğrultuda, psikolojinin temel alt alanları ile ilişkili derslerin verilmesine devam edilecektir.

ENG350 Translation (5)
PSK302 Psikoloji Tarihi II (4)
PSK304 Etik İlkeler (4)
PSK324 Bilişsel Süreçler II: Zihin ve Davranış (4)
PSK352 Psikopatoloji (5)
PSK362 Endüstri / Örgüt Psikolojisi (4)
PSK394 Yaratıcı Psikoloji Çalışmaları II (3)

 

4. Yıl Bahar Dönemi
Uzmanlaşma B

Dördüncü eğitim yılının amacı, genel bilim ve psikoloji formasyonunu kazanmış olan öğrencinin, psikolojinin en az 3 alt alanından dersler seçerek uzmanlaşmasını sağlamaktır.

SENG450 Advanced Academic Writing Skills
PSK494 Bütünleyici Psikoloji Çalışmaları II (3)

PSK482 Görüşme Teknikleri (4)
PSKXXX Seçimlik Ders VI (4)
PSKXXX Seçimlik Ders VII (4)
PSKXXX Seçimlik Ders VIII (4)
PSKXXX Seçimlik Ders IX (4)
PSKXXX Seçimlik Ders X (4)