Psych-O-Token

(c) Dogan Kokdemir

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün misyonlarından birisi, öğrencilerini sanatsal ve kültürel faaliyetler açısından yüreklendirmek ve kişisel gelişimleri açısından farklı kaynaklardan beslenmelerine olanak sağlamaktır. Bunu sağlamak ve söz konusu faaliyetlerin sayısını artırmak amacıyla, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılım, öğrencilerin dönem notlarına ek puan (bonus) olarak yansıtılmaktadır. Bu faaliyetlere katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve öğrencilerin beyanları temel alınarak notlandırılmaktadır.

1. Aşağıdaki tabloda yer alan etkinliklerden, bir yarıyıl boyunca, toplamda yüz (100) puan elde eden öğrenci, “Psych-O-Token” almaya hak kazanır.

2.
Psych-O-Token, öğrencinin istediği herhangi bir “PSK” kodlu ders için yarım harf kazanmasını sağlar. Örneğin “B” olan dönem sonu notu “B+” olur. Psych-O-Token, “F1” ya da “F2” harfi alınan dersler için kullanılamaz ve her dönem sadece 1 ders için kullanılabilir.

3.
Sahne sanatları, sinema, müze gezisi ve konser gibi etkinliklerin biletleri, öğrenci tarafından danışmanına beyan edilmelidir. Biletler öğrencinin ismine olmak zorundadır. Psych-O-Token belgesi almak isteyen öğrenci, arka sayfada yer alan tabloyu doldurmalı ve imzalayarak danışmanına teslim ederek onaylatmalıdır. Sinema, sergi, konser ve bilimsel etkinliklerden hangilerinin puanlanacağını sağ taraftaki menüden takip edebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yazan puanlar sadece puanlamaya alınan etkinlikleri kapsamaktadır. Bilimsel etkinliklere katılımların puanlanabilmesi için mutlaka katılım ya da görevlendirme belgesinin bulunması gerekmektedir.

4.
Puanlarını danışmanına onaylatan öğrenci, danışmanından alacağı “Psych-O-Token” belgesini, topladığı puanları kullanmak istediği dersin öğretim elemanına teslim etmelidir.

 

Etkinlik Kodu Etkinlik Asgari Puan
1 Bölüm Açılış Toplantısı 20
2 Opera 20
3 Bale 20
4 Tiyatro 15
5 Ankara Film Festivali 5
6
Konser (Klasik / Caz / Rock) 5
7
42' Seminerleri 5
8
Kongre / Sempozyum Katılım 15
9
Kongre ya da Sempozyumda Bildiri Sunmak 25


Not:
Yukarıda sıralanan etkinliklere katılım, 23 Eylül 2019 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasını kapsamalı ve her bir etkinlik için öğrencinin adına alınmış bir bilet bulunmalıdır. Birlikte gidilen etkinliklerde öğrenciler, biletlerin fotokopilerini kullanabilirler. Bileti olmayan etkinlikler puanlamaya dahil edilemezler.

Önemli Duyuru

2019 - 2020 Akademik Yılı, Güz Döneminde kullanacağınız Psych-O-Token kuponlarını, ilgili belgeleri dönem sonunda size ilan edilecek tarihe kadar Danışmanınıza teslim ettikten sonra kendisinden alabilirsiniz. Aldığınız kuponu, kullanmak istediğiniz dersin öğretim elemanına teslim etmeniz gerekecektir. Bu nedenle lütfen gittiğiniz etkinliklerin biletlerini saklamayı ihmal etmeyiniz.

Psych-O-Token formunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen burayı seçiniz .

picture