Psych-O-Token

(c) Dogan Kokdemir

Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün misyonlarından birisi, öğrencilerini sanatsal ve kültürel faaliyetler açısından yüreklendirmek ve kişisel gelişimleri açısından farklı kaynaklardan beslenmelerine olanak sağlamaktır. Bunu sağlamak ve söz konusu faaliyetlerin sayısını artırmak amacıyla, aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılım, öğrencilerin dönem notlarına ek puan (bonus) olarak yansıtılmaktadır. Bu faaliyetlere katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve öğrencilerin beyanları temel alınarak notlandırılmaktadır.

1. Aşağıdaki tabloda yer alan etkinliklerden, bir yarıyıl boyunca, toplamda yüz (100) puan elde eden öğrenci, “Psych-O-Token” almaya hak kazanır.

2.
Psych-O-Token, öğrencinin istediği herhangi bir “PSK” kodlu ders için yarım harf kazanmasını sağlar. Örneğin “B” olan dönem sonu notu “B+” olur. Psych-O-Token, “F1” ya da “F2” harfi alınan dersler için kullanılamaz ve her dönem sadece 1 ders için kullanılabilir.

3.
Sahne sanatları, sinema, müze gezisi ve konser gibi etkinliklerin biletleri, öğrenci tarafından danışmanına beyan edilmelidir. Biletler öğrencinin ismine olmak zorundadır. Psych-O-Token belgesi almak isteyen öğrenci, arka sayfada yer alan tabloyu doldurmalı ve imzalayarak danışmanına teslim ederek onaylatmalıdır. Sinema, sergi, konser ve bilimsel etkinliklerden hangilerinin puanlanacağını sağ taraftaki menüden takip edebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yazan puanlar sadece puanlamaya alınan etkinlikleri kapsamaktadır. Bilimsel etkinliklere katılımların puanlanabilmesi için mutlaka katılım ya da görevlendirme belgesinin bulunması gerekmektedir.

4.
Puanlarını danışmanına onaylatan öğrenci, danışmanından alacağı “Psych-O-Token” belgesini, topladığı puanları kullanmak istediği dersin öğretim elemanına teslim etmelidir.

 

Etkinlik Kodu Etkinlik Asgari Puan
1 Bölüm Açılış Toplantısı 20
2 Opera 15
3 Bale 15
4 Tiyatro 10
5 Sinema 5
6 Sergi 5
7 Konser 5
8 42' Seminerleri 5
9 Kongre / Sempozyum Katılım 15
10 Kongre ya da Sempozyumda Bildiri Sunmak 25


Not:
Yukarıda sıralanan etkinliklere katılım, 25 Eylül 2017 - 29 Aralık 2017 tarihleri arasını kapsamalı ve her bir etkinlik için öğrencinin adına alınmış bir bilet bulunmalıdır. Birlikte gidilen etkinliklerde öğrenciler, biletlerin fotokopilerini kullanabilirler. Bileti olmayan etkinlikler puanlamaya dahil edilemezler.

Önemli Duyuru

2017-2018 Akademik Yılı, Güz Döneminde kullanacağınız Psych-O-Token kuponlarını, ilgili belgeleri dönem sonunda size ilan edilecek tarihe kadar Danışmanınıza teslim ettikten sonra kendisinden alabilirsiniz. Aldığınız kuponu, kullanmak istediğiniz dersin öğretim elemanına teslim etmeniz gerekecektir. Bu nedenle lütfen gittiğiniz etkinliklerin biletlerini saklamayı ihmal etmeyiniz.

Psych-O-Token formunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen burayı seçiniz .

picture  picture

Puanlamaya Alınan Etkinlikler

Sinema
Bilentlendirdiğiniz bütün filmlerden puan alabilrisiniz.

Sergi / Konser
Bilkent Senfoni
CSO Konserleri
Milyonfest
Orkestra Akademik Başkent Orkestrası
Yeni Türkü Konseri
Nick Cave and Bad Seeds
Cem Adrian Konseri
Mabel Matiz Konseri
Büyün klasik müzik, caz ve rock konserleri.
Guy Ben Ner'in I Wısh I Were Somewhere Else sergisi.
Amber Quartet&Şefika Kutluer Konseri
Can Kazaz Konseri

Lütfen gitmeyi düşündüğünüz sergi ve konserin sisteme eklenmesi için psk@baskent.edu.tr adresine eposta gönderiniz.

Kongre - Sempozyum - Çalıştay
- Düşünbil Akademi, Felsefe, Psikolojive Psikanaliz Seminerleri, 5 - 26 Ekim 2017
- Bilim ve Ütopya Evrim Dersleri, 14 - 15 Ekim 2017
- Bilkent Psikoloji Günleri, 11 - 12 Kasım 2017
- Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, 16-17 Kasım 2017, Hacettepe Üniversitesi
- II. Sosyal Psikoloji Kongresi, 27-29 Kasım 2017, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağosa, K.K.T.C. (Katılım puanı: 20)
- Bilkent V. Sinirbilim Günleri, 9-10 Aralık 2017, Bilkent Üniversitesi (Katılım puanı: 15)
- 1. Travma Sempozyumu (17 Aralık, TPD)
- 12. Aykut Gence Evrim Konferansı, 10-11 Şubat 2018, ODTÜ (Katılım puanı: 15, etkinlik katılım belgenizi Bahar döneminde kullanabilirsiniz.)